NÓI ĐẾN BẢO HIỂM, NGHĨ ĐẾN BẢO MINH
icon   Tư vấn miễn phí 24/7
Điện thoại : 0903.686.166- 028.2253.4006
Email: nttuyet@baominh.com.vn
Quy Tắc BH Du Lịch

Quy tắc bảo hiểm du lịch quốc tế

EmailInPDF.

Tải về (tại đây >>Quy tắc bảo hiểm du lịch quốc tế

 QUY TẮC BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ 

(BẢO MINH – DU LỊCH QUỐC TẾ) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  001318/2006-BM/BHCN ngày 23 / 05 /2006

 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh)

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 28 Tháng 1 2013 02:34 )
 

Quy tắc bảo hiểm khách du lịch trong nước

EmailInPDF.

Tải về (tại đây >>Quy tắc bảo hiểm du lịch nội địa

QUY TẮC BẢO HIỂM KHÁCH DU LỊCH TRONG NƯỚC 

(BẢO MINH - KHÁCH DU LỊCH TRONG NƯỚC) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 001321 /2006-BM/BHCN  ngày 23 / 05 /2006

của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh)

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 28 Tháng 1 2013 02:34 )