NÓI ĐẾN BẢO HIỂM, NGHĨ ĐẾN BẢO MINH
icon   Tư vấn miễn phí 24/7
Điện thoại : 0903.686.166- 028.2253.4006
Email: nttuyet@baominh.com.vn

CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM

THUỘC NHÓM BẢO HIỂM NGHIỆP VỤ NÔNG NGHIỆP

 1.    Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh nông nghiệp theo chỉ số (áp dụng cho cây cà phê tại Tỉnh Đắk Lắk)

2.    Bảo hiểm cây lúa theo chỉ số năng suất ( theo Quyết định 315 của Thủ tướng Chính phủ)

3.    Bảo hiểm vật nuôi (theo Quyết định 315 của Thủ tướng Chính phủ)

4.    Bảo hiểm tôm, cá (theo Quyết định 315 của Thủ tướng Chính phủ)

————————————————————————————————————————————

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

Hotline: 0903.686.166 - Email: Nttuyet@baominh.com.vn