NÓI ĐẾN BẢO HIỂM, NGHĨ ĐẾN BẢO MINH
icon   Tư vấn miễn phí 24/7
Điện thoại : 0903.686.166- 028.2253.4006
Email: nttuyet@baominh.com.vn
Giới thiệu nghiệp vụ Bảo hiểm trách nhiệm

Tất cả các doanh nghiệp đều có trách nhiệm pháp lý đối với khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng, Nếu bên thứ ba chịu thiệt hại về tài sản hay thương tật do sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể phải chịu trách nhiệm. Ngoài việc chi trả bồi thường, doanh nghiệp còn bị ảnh hưởng không nhỏ về thời gian, uy tín thương hiệu và chi phí pháp lý liên quan.

Trong trường hợp này, Bảo hiểm trách nhiệm sẽ là công cụ hiệu quả bảo vệ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tại Bảo Minh, chúng tôi cung cấp các chương trình bảo hiểm sau:

1. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Chi trả cho doanh nghiệp chi phí bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại về tài sản hoặc người (ốm đau, thương tật) phát sinh từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và các chi phí khiếu kiện pháp lý liên quan tới khiếu nại đó.

2. Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Tham gia chương trình bảo hiểm này, trong trường hợp hàng hóa, sản phẩm mà doanh nghiệp bán/ cung cấp/ sửa chữa/ thay thế/ xử lý hay phục vụ gây ra thiệt hại cho người tiêu dùng hàng hóa/sản phẩm, doanh nghiệp sẽ được Bảo Minh chi trả:

Chi phí khiếu kiện pháp lý liên quan tới khiếu nại

Chi phí bồi thường theo trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với những thiệt hại về người (thương tật, ốm đau) và tài sản của Người tiêu dùng hàng hóa/sản phẩm xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

3. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và sản phẩm kết hợp

4. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cung cấp sự đảm bảo tài chính nhằm đáp ứng các chi phí kiện tụng và các thiệt hại phải trả cho bên thứ ba do sai sót trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn của doanh nghiệp hoặc nhân viên của doanh nghiệp đó.

Các doanh nghiệp, cá nhân, đối tác đang cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế, chuyển giao hoặc các dịch vụ chuyên nghiệp khác có thể được khuyến nghị tham gia bảo hiểm trách nhiệm, trong đó có thể kể đến các sản phẩm tiêu biểu như:

Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh

Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư

Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp Kiến trúc sư và kỹ sư

Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp Môi giới bảo hiểm

Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp vận hành cảng

Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp của Thủ kho

Bảo hiểm Trách nhiệm khác

CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM

THUỘC NHÓM BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

        1.  Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

        2.  Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

        3.  BH TN công cộng và TN sản phẩm diện rộng

        4.  Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư & kỹ sư

        5.  Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ

        6.  Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư/công chứng

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

Hotline: 0903.686.166 - Email: Nttuyet@baominh.com.vn