NÓI ĐẾN BẢO HIỂM, NGHĨ ĐẾN BẢO MINH
icon   Tư vấn miễn phí 24/7
Điện thoại : 0903.686.166- 028.2253.4006
Email: nttuyet@baominh.com.vn
 Chương trình "Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt" của Bảo Minh bảo vệ tài sản của doanh nghiệp trước những tổn thất xảy ra cho các rủi ro được liệt kê cụ thể bao gồm: Cháy; Nổ: Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào; Gây rối đình công, bế xưởng; Tổn hại do các hành động ác ý; Động đất hay núi lửa phun; Giông bão, lụt; Tràn nước từ các thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước ; Đâm va chạm xe cộ hay súc vật;....
Ngoài Cháy, Nổ là rủi ro cơ bản bắt buộc phải tham gia theo thông tư 220/2010/TT-BTC, khách hàng có thể lựa chọn tham gia các rủi ro còn lại.

Bảo Hiểm Tài Sản Kỹ Thuật :

CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM

THUỘC NHÓM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TÀI SẢN KỸ THUẬT

        1.    Bảo hiểm cháy nổ, bắt buộc

        2.    Bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt

        3.    Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt

        4.    Bảo hiểm mọi rủi ro cho tài sản

        5.    Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau bảo hiểm mọi rủi ro cho tài sản

        6.    Bảo hiểm trộm cướp

        7.    Bảo hiểm tiền

        8.    Bảo hiểm lòng trung thành

        9.    Bảo hiểm bảng hiệu đèn quảng cáo

        10.  Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng

        11.  Bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở

        12.  Bảo hiểm hoả hoạn nhà tư nhân

        13.  Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

        14.  Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt

        15.  Bảo hiểm đỗ vỡ máy móc

        16.  Bảo hiểm máy móc thiết bị của chủ thầu

        17.  Bảo hiểm thiết bị điện tử

        18.  Bảo hiểm nồi hơi

        19.  Bảo hiểm mọi rủi ro máy móc, thiết bị cho thuê

        20.  Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh do hư hỏng máy móc

        21.  Bảo hiểm hư hỏng hàng hoá trong kho lạnh

        22.  Bảo hiểm công trình kỹ thuật dân dụng hoàn thành

        23.  Bảo hiểm nhà tư nhân trọn gói

        24.  Bảo hiểm văn phòng trọn gói

 

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

Hotline: 0903.686.166 - Email: Nttuyet@baominh.com.vn