NÓI ĐẾN BẢO HIỂM, NGHĨ ĐẾN BẢO MINH
icon   Tư vấn miễn phí 24/7
Điện thoại : 0903.686.166- 028.2253.4006
Email: nttuyet@baominh.com.vn
ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM - Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị;
Đối tượng bảo hiểm:      Tất cả các tài sản trong văn phòng, trách nhiệm công cộng và các rủi...
Đối tượng bảo hiểm: Tất cả các tài sản trong văn phòng, trách nhiệm công cộng và các rủi ro lựa chọn khác được nêu trong giấy chứng nhận bảo hiểm. Phần bảo hiểm cơ bản và bắt buộc:     
Đây sản phẩm dành cho các tổ chức nhận thầu xây dựng lắp đặt, chủ đầu tư dự án, …. Bảo hiểm máy móc và thiết bị xây dựng của Bảo Hiểm Bảo...
Bồi thường cho Người được bảo hiểm nếu vào bất kỳ...
 
BH Gián Đoạn Kinh Doanh : Giúp bảo vệ người được...
BH Trộm Cướp :  
Bảo hiểm tiền : Cập nhật : Ngày 6 Tháng 12,...