BH tai nạn người sử dụng điện
Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện :

———————————————————————————————————

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

(Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy Tắc Bảo Hiểm Tai Nạn Người Sử Dụng Điện)

1. Tên sản phẩm Bảo Hiểm Tai Nạn Người Sử Dụng Điện
2. Mã nghiệp vụ  IS
3. Đối tượng bảo hiểm Con người
4. Người được bảo hiểm Tất cả thành viên trong gia đình cùng hộ khẩu có hợp đồng sử dụng điện với cơ quan điện sở tại
5. Phạm vi bảo hiểm  Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến chết hoặc bị thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ đăng ký sử dụng điện.- Người có hành động cứu người tài sản bị tai nạn dẫn đến chết hoặc bị thương do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ đăng ký sử dụng điện
6. Loại trừ bảo hiểm - Hành động cố ý gây tai nạn của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp- Cố ý vi phạm chế độ an toàn khi sử dụng điện do cơ quan quản lý điện quy định

 

- Người được bảo hiểm sử dụng hoặc bị ảnh hưởng của rượu bia ma tuý và các chất kích thích khác

- Tai nạn xảy ra do hậu quả gián tiếp của việc sử dụng điện

- Người được bảo hiểm bị chết hoặc bị thương tật thân thể không phải do điện gây nên.

7. Bồi thường tổn thất Tuỳ theo trường hợp cụ thể và phạm bi bảo hiểm, Bảo Minh bồi thường chi phí cho người được bảo hiểm bị chết, tai nạn, ốm đau, thương tật.
8. Hiệu lực bảo hiểm - Có hiệu lực khi người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm theo quy định hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

 

- Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

- Gọi số 0903.686.166, email: nttuyet@baominh.com.vn

phone
chat zalo