BH Trộm cướp
BẢO HIỂM TRỘM CƯỚP Đảm bảo an toàn cho ngôi nhà và tài sản của người tham gia bảo hiểm bất kỳ lúc nào nếu xảy ra trộm cướp, mất mát hoặc hư hỏng tài sản trong ngôi nhà. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Ngôi nhà, tài sản bên trong ngôi nhà PHẠM VI BẢO HIỂM [...]

———————————————————————————————————

Đảm bảo an toàn cho ngôi nhà và tài sản của người tham gia bảo hiểm bất kỳ lúc nào nếu xảy ra trộm cướp, mất mát hoặc hư hỏng tài sản trong ngôi nhà.
ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
Ngôi nhà, tài sản bên trong ngôi nhà

PHẠM VI BẢO HIỂM
Bồi thường cho các thiệt hại vật chất do các nguyên nhân sau:
- Hành động đột nhập hoặc thoát khỏ ngôi nhà bằng vũ lực hoặc các phương tiện cưỡng bức;
- Hành động tấn công, dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực đối với Người được bảo hiểm, người làm thuê, người được giao quản lý tài sản;
- Ngôi nhà bị hư hại do hậu quả của hành động trộm cướp.

SỐ TIỀN BẢO HIỂM
Theo giá trị tài sản mà Người được bảo hiểm kê khai

THỦ TỤC BỐI THƯỜNG
Hồ sơ yêu cầu bồi thường
- Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;
- Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;
- Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền;
- Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại;
- Các giấy tờ khác theo yêu cầu của Bảo Minh (nếu có).

Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bảo hiểm.
- Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01)năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
- Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của Bảo Minh là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá bốn mươi lăm (45) ngày.
- Trường hợp từ chối bồi thường, Bảo Minh phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

 

————————————————————————————————————————————————

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

Hotline: 0903.686.166 - Email: Nttuyet@baominh.com.vn

phone
chat zalo