Bảo hiểm bồi thường các rủi ro thương tật do tai nạn, ốm đau bệnh tật và các rủi ro, sự cố khác trong suốt hành trình du lịch khối Schengen (Châu Âu). Sản phẩm áp dụng cho Công dân Việt Nam ra nước...
Bảo hiểm bồi thường các rủi ro thương tật do tai nạn, ốm đau bệnh tật và các rủi ro, sự cố khác trong suốt hành trình du lịch quốc tế. Sản phẩm áp dụng cho Công dân Việt Nam ra nước ngoài tham quan, nghỉ mát, thăm viếng bạn bè,...
Giấy yêu cầu bảo hiểm du lịch nội địa Điền thông tin đầy đủ vào Giấy yêu cầu và gửi vào hòm mail: nttuyet@baominh.com.vn (trong mail để lại số điện thoại và địa chỉ nhận hợp đồng bảo hiểm/giấy chứng nhận bảo hiểm)
BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM (Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy Tắc Bảo Hiểm tai nạn con người) 1. Tên sản phẩm Bảo Hiểm Tai Nạn Con Người 2. Mã nghiệp vụ IB 3. Đối tượng bảo hiểm Con người 4. Người được bảo hiểm Mọi công dân Việt Nam và người [...]
BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM (Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy Tắc Bảo Hiểm Sức Khoẻ Toàn Diện) 1. Tên sản phẩm Bảo Hiểm Sức Khoẻ Toàn Diện 2. Mã nghiệp vụ I2 3. Đối tượng bảo hiểm Con người 4. Người được bảo hiểm Mọi công dân Việt Nam và người [...]
BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM (Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy Tắc Bảo Hiểm Toàn Diện Đối Với Học Sinh) 1. Tên sản phẩm Bảo Hiểm Toàn Diện Đối Với Học Sinh 2. Mã nghiệp vụ IK 3. Đối tượng bảo hiểm Con người 4. Người được bảo hiểm Học sinh đang [...]
Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện :
Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe thuyền viên :
phone
chat zalo