CÔNG TY BẢO MINH HẬU GIANG
Ông Nguyễn Minh Đức Giám đốc ĐTDĐ: 0913 993 369 Email:nmduc@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH HẬU GIANG Địa chỉ: Số 37 đường Nguyễn Thái Học, P. 1, TP. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang Điện thoại: (0711) 387 7763 Fax: (0711) 358 0878 Email: bm.haugiang@baominh.com.vn Ngày thành lập: 05/05/20

 

Ông Nguyễn Minh Đức
Giám đốc

ĐTDĐ: 0913 993 369

Email:nmduc@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH HẬU GIANG

 

Địa chỉ: Số 37 đường Nguyễn Thái Học, P. 1, TP. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: (0711) 387 7763

Fax: (0711) 358 0878

Email: bm.haugiang@baominh.com.vn

Ngày thành lập: 05/05/20