CÔNG TY BẢO MINH LONG AN
Ông Mai Văn Thành Giám đốc ĐTDĐ: 0903 910 020 Email: mvthanh@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH LONG AN Địa chỉ: Số 75 Hùng Vương, P. 2, TP. Tân An, Tỉnh Long An Điện thoại: (072) 382 4720 Fax: (072) 382 4719 Email: bm.longan@baominh.com.vn Ngày thành lập: 19/04/1996

 

Ông Mai Văn Thành
Giám đốc

ĐTDĐ: 0903 910 020

Email: mvthanh@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH LONG AN

 

Địa chỉ: Số 75 Hùng Vương, P. 2, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 382 4720

Fax: (072) 382 4719

Email: bm.longan@baominh.com.vn

Ngày thành lập: 19/04/1996