CÔNG TY BẢO MINH TÂY NINH
Ông Nguyễn Đăng Khoa Q. Giám đốc ĐTDĐ: 0918 437 093 Email: ndkhoa@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH TÂY NINH Địa chỉ: Số 397 Đại lộ 30 Tháng 4, P. 1, TX. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh Điện thoại: (066) 382 6839 Fax: (066) 382 9494 Email: bm.tayninh@baominh.com.vn Ngày thành lập: 28/12/

 

Ông Nguyễn Đăng Khoa

Q. Giám đốc

ĐTDĐ: 0918 437 093

Email: ndkhoa@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH TÂY NINH

 

Địa chỉ: Số 397 Đại lộ 30 Tháng 4, P. 1, TX. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: (066) 382 6839

Fax: (066) 382 9494

Email: bm.tayninh@baominh.com.vn

Ngày thành lập: 28/12/