CÔNG TY BẢO MINH SÓC TRĂNG
Ông Nguyễn Khắc Tính Giám đốc ĐTDĐ: 0977 937 447 Email:nktinh@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH SÓC TRĂNG Địa chỉ: Số 309 Lê Duẩn (Phú Lợi 1 nối dài), Khóm 1, P. 3, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng Điện thoại: (079) 361 5287 - 361 6104 Fax: (079) 361 6102 Email: bm.soctrang@baominh.com.vn Ngày thành lập: 22/03/2005

 

Ông Nguyễn Khắc Tính

Giám đốc

ĐTDĐ: 0977 937 447

Email:nktinh@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH SÓC TRĂNG

 

Địa chỉ: Số 309 Lê Duẩn (Phú Lợi 1 nối dài), Khóm 1, P. 3, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (079) 361 5287  -  361 6104

Fax: (079) 361 6102

Email: bm.soctrang@baominh.com.vn

Ngày thành lập: 22/03/2005