CÔNG TY BẢO MINH TRÀ VINH
Ông Lâm Thanh Cảnh Giám đốc ĐTDĐ: 0913 891 339 Email: ltcanh@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH TRÀ VINH Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Đáng, P. 7, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh Điện thoại: (074) 386 2449 Fax: (074) 386 5979 Email: bm.travinh@baominh.com.vn Ngày thành lập: 22/03/2005

 

Ông Lâm Thanh Cảnh

Giám đốc

ĐTDĐ: 0913 891 339

Email: ltcanh@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH TRÀ VINH

 

Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Đáng, P. 7, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (074) 386 2449

Fax: (074) 386 5979

Email: bm.travinh@baominh.com.vn

Ngày thành lập: 22/03/2005