CÔNG TY BẢO MINH TIỀN GIANG
Ông Lê Quốc Ân Giám đốc ĐTDĐ: 0913 660 334 Email: lqan@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH TIỀN GIANG Địa chỉ: Số 21A1 Ấp Bắc, P. 4, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (073) 625 0375 Fax: (073) 388 0990 Email: bm.tiengiang@baominh.com.vn Ngày thành lập: 01/01/2003

 

Ông Lê Quốc Ân
Giám đốc

ĐTDĐ: 0913 660 334

Email: lqan@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH TIỀN GIANG

 

Địa chỉ: Số 21A1 Ấp Bắc, P. 4, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (073) 625 0375

Fax: (073) 388 0990

Email: bm.tiengiang@baominh.com.vn

Ngày thành lập: 01/01/2003