CÔNG TY BẢO MINH KIÊN GIANG :
Ông Phạm Thanh Phú Giám đốcĐTDĐ: 0913 956 870 Email:ptphu@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH KIÊN GIANG Địa chỉ: Số 1186 Nguyễn Trung Trực, P. An Bình, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang Điện thoại: (077) 391 1923 Fax: (077) 391 1922 Email: bm.kiengiang@baominh.com.vn Ngày thành lập: 07/04/1999
ng Phạm Thanh Phú
Giám đốcĐTDĐ: 0913 956 870

 

Email:ptphu@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH KIÊN GIANG

 

Địa chỉ: Số 1186 Nguyễn Trung Trực, P. An Bình, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (077) 391 1923

Fax: (077) 391 1922

Email: bm.kiengiang@baominh.com.vn

Ngày thành lập: 07/04/1999