CÔNG TY BẢO MINH VĨNH LONG
CÔNG TY BẢO MINH VĨNH LONG : Cập nhật : Ngày 30 Tháng 11, 2013 Ông Lê Hữu Kinh Giám đốc ĐTDĐ: 0913 871 269 Email:lhkinh@baominh.com.vn CÔNG TY BẢO MINH VĨNH LONG Địa chỉ: Số 68/8G Phạm Thái Bường, P. 4, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long Điện thoại: (070) 383 0922 Fax: (070) 387 8727 Email: bm.vinhlong@baominh.com.vn Ngày thành lập: 01/01/2003

 

Ông Lê Hữu Kinh
Giám đốc

ĐTDĐ: 0913 871 269

Email:lhkinh@baominh.com.vn

CÔNG TY BẢO MINH VĨNH LONG

 

Địa chỉ: Số 68/8G Phạm Thái Bường, P. 4, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: (070) 383 0922

Fax: (070) 387 8727

Email: bm.vinhlong@baominh.com.vn

Ngày thành lập: 01/01/2003