Bảo hiểm tai nạn con người
BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM (Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy Tắc Bảo Hiểm tai nạn con người) 1. Tên sản phẩm Bảo Hiểm Tai Nạn Con Người 2. Mã nghiệp vụ IB 3. Đối tượng bảo hiểm Con người 4. Người được bảo hiểm Mọi công dân Việt Nam và người [...]

———————————————————————————————————

Bảo Hiểm Tai Nạn Con Người :

 

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

(Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy Tắc Bảo Hiểm Tai Nạn Con Người)

1. Tên sản phẩm Bảo Hiểm Tai Nạn Con Người
2. Mã nghiệp vụ IB
3. Đối tượng bảo hiểm Con người
4. Người được bảo hiểm Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam từ 16-70 tuổi.
5. Phạm vi bảo hiểm Chết/thương tật thân thể do tai nạn. Phạm vi bảo hiểm mở rộng đối với trường hợp tai nạn, thương tật thân thể hoặc chết xảy ra do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.
6. Loại trừ bảo hiểm Xem chi tiết tại quy tắc bảo hiểm tai nạn con người
7. Bồi thường tổn thất Xem chi tiết tại quy tắc bảo hiểm tai nạn con người
8. Hiệu lực bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm chỉ bắt đầu có hiệu lực khi Người được bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm thoe qui định tại Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm (trừ trường hợp có thỏa thuận khác)

——————————————————————————

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

- Gọi số 0903.686.166 hoặc

Email: nttuyet@baominh.com.vn

phone
chat zalo