BH Văn Phòng Trọn Gói
Tất cả các tài sản trong văn phòng, trách nhiệm công cộng và các rủi ro lựa chọn khác được nêu trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

———————————————————————————————————

Đối tượng bảo hiểm:

     Tất cả các tài sản trong văn phòng, trách nhiệm công cộng và các rủi ro lựa chọn khác được nêu trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

Phần bảo hiểm cơ bản và bắt buộc:

     1. Bảo hiểm mọi tài sản văn phòng

     2. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng kể cả trách nhiệm người đi thuê

Phần bảo hiểm lựa chọn:

     3. Bảo hiểm tòa nhà

     4. Bảo hiểm tai nạn cá nhân

     5. Bảo hiểm tiền

     6. Bảo hiểm chi phí và tiền thuê văn phòng phải trả thêm

     7. Bảo hiểm máy tính xách tay phạm vi toàn cầu

     8. Bảo hiểm trách nhiệm vượt quá hạn mức trách nhiệm xe ô tô.

Phạm vi bảo hiểm:

     Bảo hiểm văn phòng bồi thường cho Người được bảo hiểm theo các điều kiện điều khoản quy định trong từng phần của Quy tắc bảo hiểm.

Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm chung:

     - Sự nhiễn xạ;

     – Các rủi ro chiến tranh;

     – Va đập với sóng âm;

     – Tổn thất hoặc thiệt hại có tính chất hậu quả dưới mọi hình thức;

     – Xói mòn sông hoặc biển;

     – Đất sụt lún hoặc lở;

     – Ô nhiễm và nhiễm bẩn trừ phi do tai nạn;

     - Trách nhiệm sản phẩm và nghề nghiệp

———————————————————————————

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

- Gọi số 0903.686.166

phone
chat zalo